Pokličite nas (051) 392-783    Podrobnje o Sekciji za aranžiranje

Sekcija za aranžiranje je bila ustanovljena zaradi potreb Turistično- etnografskega društva Lükari. V svojem prostem času se nas zbira osem članic. Trudimo se ohranjati kulturno dediščino in s svojimi izdelki skrbimo za promocijo društva in kraja. Sekcijo je sprva vodil g. Zvonko Mikša, zdaj pa jo uspešno vodi ga. Olga Zorko. Zadnje leto ustvarjamo na Čüšekovi domačiji, kjer imamo svoje prostore, prejšnja leta pa smo se srečevale nad vaško kulturno dvorano v Dornavi. Članice ustvarjamo veliko različnih stvari. Izdelujemo rože iz krep papirja, med katerimi prevladujejo vrtnica, nagelj, mak, plavica… Ko je bilo društvo organizator Fašenka po dornavsko, smo izdelovale duhe, ki so v pustnem času krasili naš kraj. Kakšen teden pred pustom se je v vaški kulturni dvorani zbralo okrog 40 ljudi. Skupaj smo pripravili veliko rož iz krep papirja, izdelali duhe, pripravili trakove. S tem se je okrasilo vasi Dornavo in Mezgovce in dvorano, kjer je potekal zaključek povorke. V pustnem času sekciji orači naredimo rože iz krep papirja in jim pomagamo okrasiti smrečico. Prav tako smo ustvarili turistični spominek lükarco iz cunj in ob 50-letnici Sekcije ciganov tudi nov turistični spominek ciganico iz cunj. V društvu pa izdelujemo tudi zaščiteni turistični spominek dornavsko lükarco, katere avtorici sta ga. Slavica Bratuša in ga. Verena Mikša in je zaščiten pod številko R-055/00.

Največja društvena prireditev je Lükarski praznik. Takrat se članice sekcije za aranžiranje še posebej potrudimo, saj pripravimo bogato in raznoliko etnografsko-kulinarično razstavo. V prvih letih so bile razstave v avli osnovne šole dr. Franja Žgeča Dornava, kasneje pa v vaški kulturni dvorani Dornava. Ob 20. Lükarskem prazniku pa smo bili postavljeni pred nov izziv. Prilagoditi smo se morali novi lokaciji v gasilskem domu v Mezgovcih.

Razstave imajo sporočilno vrednost, povezano z našimi koreninami in domačo obrtjo. V zadnjih 20. letih je zaživelo veliko število tem: staro kmečko dvorišče, različna kmečka opravila, delo na njivi nekoč, priprava lüka za prodajo, luščenje fižola, kmečka hiša, kuhinja, zelišča, čebelarstvo, predstavitev starih obrti (pletenje košar in lončarjenje), razstavljena so bila oblačila oziroma kmečka lükarska noša za različne priložnosti. Ob okroglih jubilejih društvenih sekcij pa smo pripravile spominske razstave. Tako smo v letu 2011 ob 50-letnici sekcije Cigani pripravili razstavo v ciganskem stilu, leta 2012 pa razstavo ob 20-letnici delovanja sekcije Ljudske pevke. Ob jubilejnem 20. Lükarskem prazniku smo obiskovalce presenetile z vrsto novih izdelkov, narejenih iz lüka. Ustvarile smo lükarco, lükarja, gosenice, želvice, pikapolonice, polžke in ure. Izdelki so navduševali tako otroke kot tudi starejše. Dobile smo veliko pohval, predvsem ker smo ustvarile nekaj iz lüka in ker tako lepo promoviramo naše društvo. Razstavile smo tudi veliko fotografij, albumov in časopisnih člankov, ki pomenijo bogato dokumentarno gradivo o preteklih Lükarskih praznikih. Seveda na naših razstavah nikoli ni manjkal prikaz triletnega kolobarja vzgoje lüka. Obiskovalci so lahko videli lükečevo seme, lükec in lük. Prav tako so bili razstavljeni krenci iz lüka, izdelki iz slame, aranžmaji in šopki iz suhega cvetja, cvetje iz krep papirja in turistični spominki. Del razstave pa je vsako leto namenjen kulinariki. Zanjo poskrbijo članice in člani društva Lükari, članice društva kmečkih žena in številne gospodinje iz Dornave in Mezgovcev. Razstavljeno je različno pecivo, potice, kruh in seveda veliko kulinaričnih dobrot iz lüka. Vse to lahko obiskovalci okusijo in kupijo.

Na Čüšekovi domačiji pa ob posebnih priložnostih pripravljamo tudi različne delavnice. Sodelujemo z Vzgojno-varstvenim zavodom dr. Marijana Borštnarja Dornava, z Osnovno šolo in Vrtcem Dornava, Osnovno šolo Olge Meglič Ptuj in Vrtcem Hajdina. V zavodu Dornava vsako leto pripravimo delavnico izdelave rož iz krep papirja in izdelave duhov. Skupaj z vrtcem Dornava smo organizirale delavnice, na katerih smo izdelavali novoletne in velikonočne okraske, božične venčke, rože iz krep papirja ob materinskem dnevu. Ko smo na Čüšekovi domačiji gostile Vrtec Hajdina, smo z otroki ustvarjali rože iz papirja.

Naše turistične spominke ponujamo obiskovalcem skozi vse leto na Čüšekovi domačiji, prav tako pa smo na voljo za pripravo delavnic za zainteresirane skupine. Idej imamo še veliko. Ker deloma z veseljem, se ne bojimo novih izzivov.

Izdelano iz DIGI66